תוכנית

תוכנית חברתית

אנשים

יפתח רון-טל

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל

יפתח רון-טל
אברהם מנשה

סגן יו"ר כינוס חשמל ואנרגיה 2019

אברהם מנשה
אמיל קויפמן

נשיא התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

אמיל קויפמן
מיכאל ביקסון

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה

מיכאל ביקסון
רפי כהן

סגן יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

רפי כהן
איגור אהרונוביץ

חברת החשמל לישראל | יו"ר מסלול ניהול אנרגיה ורגולציה

איגור אהרונוביץ
עמנואל מרינקו

סגן יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

עמנואל מרינקו

דוד בר-עקיבא

יו"ר כינוס חשמל ואנרגיה 2019

דוד בר-עקיבא
ד"ר אהרון בר-דב

בר-דב הנדסה וניהול

ד"ר אהרון בר-דב
 
  • SEEEI Facebook
  • SEEEI Linkedin
  • SEEEI Website

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

The Society of Electrical, Electronics and Energy Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל