ארכיון

חשמל 2018

תערוכה וחסויות 2018

תוכנית מסגרת 2018

מסלולים 2018

תוכנית

2018 מלאה

  • SEEEI Facebook
  • SEEEI Linkedin
  • SEEEI Website

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

The Society of Electrical, Electronics and Energy Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל