קול קורא להגשת תקצירים

הגשת התקצירים הסתיימה

ניתן להתעדכן בלוחות הזמנים מטה

להגשת תקציר

הורדת קול קורא

 

נושאי הכינוס

הנושאים לצורך הגשת תקצירים מוצגים במסלולי תוכן. הנכם מוזמנים להגיש תקציר ולציין את הנושא מתוך הרשימה למטה. התקצירים ייבחרו על פי התאמתם לנושא והחדשנות הטכנולוגית. כדי לקיים מושב נדרש מספר מינימלי של הרצאות בתחום הספציפי. חברי הוועדה יכולים לבקש מהמחבר/ת שינויים והדגשים שונים בהרצאה.

תשתיות חכמות וסייבר

 • טכנולוגית התקשורת והמידע

 • מערכות מומחה

 • Smart Grid

 • הגנת סייבר

מיזוג אוויר, איווור ואנרגיה

 • חידושים במערכות מיזוג אוויר

 • חידושים במערכות איוורור

 • מערכות קירור

 • מערכות בקרה

 • מערכות בטיחות

 • התייעלות אנרגטית

 • גז וקו-גנרציה

 • תכנון ותיאום מערכות

בדיקות, מדידות ואיכות החשמל

 • בדיקות מתקני חשמל

 • תקנות ותקינה בבדיקות ומדידות

 • איכות ואמינות החשמל

 • תאימות אלקטרו מגנטית

 • איבחון וניטור תקלות

תחבורה חשמלית

 • תחבורה חשמלית

 • תשתית טעינה לרכב חשמלי

 • חישמול רכבת ורכבת קלה

 • תחבורה ציבורית חשמלית

 • תקינה ורגולציה

אנרגיות מתחדשות

 • מקורות אנרגיות מתחדשות

 • מערכות סולאריות

 • אגירת אנרגיה

 • רגולציה, תקינה ותקנות

 • חיבור למערכת החשמל

אנרגיה

 • טכנולוגיה וציוד לייצור מבוזר בגז טבעי וקוגנרציה

 • גז טבעי כדלק, תשתיות חלוקת גז טבעי

 • התייעלות אנרגטית: הצדקה כלכלית, פרויקטים, תשתיות אנרגיה תרמית

 • שוק אנרגיה בישראל: רגולציה, סחר בחשמל ובאנרגיה תרמית, אגירת אנרגיה

ניהול אנרגיה ורגולציה

 • פיתוח משק החשמל

 • מערכות ניהול אנרגיה

 • רגולציה ודה-רגולציה במשק החשמל

 • ייצור פרטי

 • אסטרטגיה, ניהול וטכנולוגיה

 • מיקרו גריד

 • פיתוח רשת ההולכה

תפעול ותחזוקה מתקדמים

 • תחזוקה ובטיחות במתקני חשמל

 • שרות, תחזוקה מונעת, תיקון וחידוש הציוד

 • תיעדוף ובקרה

 • בקרה תעשייתית מתקדמת

 • חידושים בהנדסת תאורה

 

תאריכים חשובים

הגשת מאמר או מצגת

עד לתאריך

1.10.2019

אישור למגישים

עד לתאריך

10.8.2019

 הגשת תקצירים

עד לתאריך

30.6.2019

הכינוס השנתי הבינלאומי

5-8.11.2019

 • SEEEI Facebook
 • SEEEI Linkedin
 • SEEEI Website

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

The Society of Electrical, Electronics and Energy Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל