תוכנית מסגרת - 2017

יום שלישי | 7.11

רישום
(דן אילת והרודס פלאס)
16:30
מפגש פורום יועצים
ד"ר אהרון בר דב
דן אילת, קורל
20:30
תרגום סימולטני
בתוכנית זו יחולו שינויים
* השתתפות הדוברים המסומנים בכוכבית טעונה אישור
  • SEEEI Facebook
  • SEEEI Linkedin
  • SEEEI Website

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

The Society of Electrical, Electronics and Energy Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל