8-5 בנובמבר, 2019 | אילת

חשמל ואנרגיה 2019

הכינוס השנתי הבינלאומי ה-20

של התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

 

תוכנית הכינוס

ראו מה מחכה לנו בכינוס חשמל ואנרגיה 2019

המציגים בתערוכה

1/6
  • SEEEI Facebook
  • SEEEI Linkedin
  • SEEEI Website

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

The Society of Electrical, Electronics and Energy Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל