8-5 בנובמבר, 2019 | אילת

חשמל ואנרגיה 2019

הכינוס השנתי הבינלאומי ה-20

של התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

כמו שמקובל בכנסים בינלאומיים, פותחה אפליקציה שתחליף את תוכניית הכיס

  Attendify :יש להוריד את אפליקציית    

  Electricity&Energy  :לאחר התקנת האפליקציה יש לחפש את האירוע

לחצו על האירוע ומלאו את הפרטים

EL123 : יש להזין את קוד האירוע

:מצורף סרטון הסבר 

https://youtu.be/oCAgKf0WLfs

תוכנית הכינוס

ראו מה מחכה לנו בכינוס חשמל ואנרגיה 2019

המציגים בתערוכה

  • SEEEI Facebook
  • SEEEI Linkedin
  • SEEEI Website

התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל

The Society of Electrical, Electronics and Energy Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית של התאגדות מהנדסי חשמל